محتوای درسی

قرآن


خلاصه :

طرح درس قرآن پایه هشتم

صفت فرعی قلقله

 

روخوانی صفحات ۸۲و۸۳

 

 

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران