محتوای درسی

تربیت بدنی


خلاصه :

تمرینات ورزشی جهت تقویت عضلات بازو.سینه.شکم.فیله

با سلام 

 دانش اموزان عزیز هر تمرین باید حداقل ۳باردرروز و هر بار برای تمرینات با شمارش مانند درازنشست بین ۲۰ تا ۶۰ بار با توجه به قدرت بدنی خود و برای تمرینات با زمان مانند پلانک بین ۳۰ثانیه تا۱دقیقه به کمک تایمر انجام شود.

قبل شرو به تمرینات نرمشی به مدت ۵تا ۱۰ دقیقه و بعد تمرین سرد کردن (نرمشی سبک) به مدت ۵دقیقه فراموش نشود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران