معرفی

سلام

ترکیب برتر به انتخاب دانش اموزان

تمام


خلاصه :

ترکیب برتر

بلخره من ترکیب برتر را درست کردم به این ترتیب              بوفون                                                  

راموس

فان دایک

مارسلو

الوز

کانته

مودریچ

زیدان

رونالدنیو

مسی

کریستیانو رونالدو

۴ سال پیش
این هم ترکیبی که خودتون انتخاب کردین به سوال هم رای بدین هر کی بهترین بازیکن شه یک مطلب مخسوس در موردش میزارم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من هیچ کدوم اینارو نمیشناسم😅

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
غریب تو رئال باید زیدان میزدی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
چون بازیش عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
مخصوص رو با سین می نویسن
با عشق

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
هییییییییی خدا
جان من یکمی به دل این بنده نگاه کن
هیییییییی روزگار

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
رونالدینیو از همه بهتره چون به تنهایی تو هر تیمی که بود همیشه تیمش رو برنده می کرد ولی مسی و رونالدو این قابلیت رو ندارن از رونالدینیو بهتر نیستن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران