روش تحقيق هشتم

كلاس هاي آزاد


۲۴ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۸:۱۷:۲۴


روند كلاس

دانش آموزان ابتدا موضوع تحقيق خود را انتخاب كرده و بعد از تاييد دبير به فيش برداري پرداخته و سپس بعداز تايپ وارائه مطلب ،تحقيق خود را صحافي كرده ودر كتابخانه مدرسه براي استفاده بقيه دانش آموزان قرار مي دهندنمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.