روش تحقيق هشتم

كلاس هاي آزاد


۲۴ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۸:۱۷:۲۴
۴۵۳


روند كلاس

دانش آموزان ابتدا موضوع تحقيق خود را انتخاب كرده و بعد از تاييد دبير به فيش برداري پرداخته و سپس بعداز تايپ وارائه مطلب ،تحقيق خود را صحافي كرده ودر كتابخانه مدرسه براي استفاده بقيه دانش آموزان قرار مي دهند
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.