روش تحقيق نهم

كلاس هاي آزاد


۲۵ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۰:۱۵:۳۰
۲۹۵

روند كلاس

در اين كلاس ابتدا دانش آموزان موضوعي را براي تحقيق ميداني انتخاب كرده وبعد از تاييد دبير به تحقيق مي پردازند.سپس با استفاده از برنامه اكسل وجامعه آماري هاي مختلف به كشيدن نمودارهاي متفاوت مي پردازند ودرنهايت اين تحقيق ها در قالب كتابچه هايي در كتابخانه مدرسه نگهداري مي شودنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.