رویدادهای عمومی

توییت جالب مهدی رسولی


خلاصه :

توییت جالب حاج مهدی رسولی درباره محرم کرونایی

بسم الله الرحمن الرحیم

میثاق ما با پسرفاطمه:"هم نمی گذاریم#محرم از تب بیفتدو هم اجازه دنمی دهیم عاشقی از عشاقسید الشهدا تب کند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بله کاملا درستع. هم نباید از این ور بیفتیم نه از اون ور. هم باید شور حسینی و هم شعور حسینی باشه.
ما وقتی می ریم هیئت هم باید سینه زنی کنیم و هم باید محبت و فهممان نسبت به اهل بیت بیشتر شود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

در ضمن ممنون از مطلبت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران