بدون قطب نما

آموزش جهت یابی


۱۹ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۹:۰۰:۴۰
۱۵۴


آموزش انواع جهت یابی در شب با ماه ، در روز با ساعت ، چوب و..

آموزش جهت یابی به کمک خورشید

برای جهت یابی از یک تکه چوب بلند استفاده کنید و آن را در زمین فرو بررید، نوک چوب باید باریکتر باشد.

جهت یابی به کمک خورشید

نوک سایه چوب را با سنگ یا خط کشیدن یا هر روش دیگر که برایتان امکان پذیر است علامت گذاری کنید.

جهت یابی به کمک خورشید

۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید سایه از سمت غرب به شرق تغییر پیدا می کند.

جهت یابی به کمک خورشید

مکان جدید سایه را علامت بزنید

جهت یابی به کمک خورشید

یک خط راست مابین دو مکانی که علامت زده اید بکشید. این خط تقریبی شرق – غرب است.

جهت یابی به کمک خورشید

پای چپ خود را روی اولین علامت (غرب) و پای راست خود را روی دومین علامت (شرق) قرار دهید، جهت روبروی شما شمال است.  این روش بر این اساس است که خورشید در آسمان از شرق به غرب حرکت می کند.

جهت یابی به کمک خورشید

 

 

جهت یابی با ستارگان در شب

ستارگان شمالی (پلاریس) را در آسمان شب پیدا کنید. ۷ ستاره ای که شبیه ملاقه می باشد را پیدا کنید، به این صور فلکی دب اصغر می گویند بعد از پیدا کردن این صور در همان جهت شما دب اکبر را پیدا خواهید کرد. دب اکبر و اصغر شبیه به هم هستند با این تفاوت که دب اکبر بزرگتر از دب اصغر بوده  و دسته ملاقه در جهت مخالف است. به انتهایی ترین ستاره نورانی که در انتهای دسته ملاقه دب اصغر قرار گرفته است ستاره شمالی یا پلاریس گفته می شود.

جهت یابی با ستارگان

از ستاره قطبی یک خط فرضی و مستقیم به سمت زمین بکشید تا به جهت شمال دست پیدا کنید.

جهت یابی با ستارگان

آموزش جهت یابی در شب بدون قطب نما و با کمک ستارگان صلیبی

در نیمکره جنوبی، ستاره شمالی قابل مشاهده نیست اما می توانید از ستاره های صلیبی جهت جنوب را تعیین کرد. ستاره جنوبی صلیبی از ۵ ستاره تشکیل شده است.

آموزش جهت یابی بدون قطب نما و با کمک ستارگان صلیبی

دو ستاره ای که محور طولانی را تشکیل می دهد را پیدا کنید.

آموزش جهت یابی بدون قطب نما و با کمک ستارگان صلیبی

این مسافت را چهار برابره کنید و خط فرضی را به سمت زمین پایین بکشید. این نقطه جنوبی است و پشت سر شما جهت شمال است.

 

جهت یابی در شب با کمک ستارگان استوایی

صورت فلکی جبار یا شکارچی (Orion) بسته به زمان در هر دو نیکره قابل مشاهده است. به کمربند صور فلکی جبار نگاه کنید. چند ستاره روشن وجود دارد. کمربند (سه ستاره در یک ردیف) از شرق به غرب اجرا می شود، به دنبال آن یک شمشیر متصل شده است.

 

یک خط فرضی روی کمربند (سه ستاره ای که در یک ردیف هستند) بکشید. طرفی که شمشیر وجود دارد سمت غرب و طرف مقابل سمت شرق است.

 

آموزش جهت یابی با کمک سایه در روز

یک چوب را به صورت عمودی روی سطح زمین نصب کنید و مثل مرحله قبل نوک سایه را علامت بزنید. این روش را یک ساعت یا بیشتر قبل از بعد از ظهر انجام دهید.

آموزش جهت یابی با کمک سایه

با استفاده از نخی سایه را اندازه بگیرید.

آموزش جهت یابی با کمک سایه

این اندازه گیری را ۱۰ تا ۲۰ دقیقه تکرار کنید. سایه در قبل از ظهر کوچک است و بعد از ظهر بزرگ می شود.

آموزش جهت یابی با کمک سایه

وقتی که اندازه سایه بعدی به اندازه اولین طول سایه رسید نقطه را علامت بزنید.

آموزش جهت یابی با کمک سایه

مانند روش قبل دو علامتی که ایجاد کرده اید را علامت بزنید و پای خود را روی نقاط قرار دهید، پای چپ را روی علامت اول و پای راست را روی علامت دوم بگدارید. طرف روبروی شما جهت شمال است.

آموزش جهت یابی با کمک سایه

آموزش جهت یابی با ساعت

برای جهت یابی در این روش به یک ساعت آنالوگ که دارای عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار است نیاز دارید. ساعت را در دست خود قرار دهید یا آن را روی زمین قرار دهید.

آموزش جهت یابی با ساعت

اشاره گر ساعت را به سمت خورشید بگیرید.

آموزش جهت یابی با ساعت

زاویه بین اشاره گر ساعت و ساعت ۱۲ ساعت را علامت بزنید این زاویه شمال و جنوب را به شما نشان می دهد.

آموزش جهت یابی با ساعت

روش دوم جهت یابی با ساعت

برای جهت یابی بدون قطب نما از یک ساعت آنالوگ استفاده کنید و علامت عدد ۱۲ ساعت را به سمت خورشید بگیرید.

آموزش جهت یابی در طبیعت

زاویه بین عقربه ساعت شمار و عدد ۱۲ را علامت بزنید. این خط جهت شمال – جنوب را به شما نمایش می دهد.

آموزش جهت یابی در طبیعت

انواع جهت یابی از روی خورشید بدون قطب نما

مسیر خورشید را درک کنید. به یاد داشته باشید که خورشید از شرق به سمت غرب حرکت می کند اما این موضوع فقط در اول فصل ها و پاییز درست است و در دیگر فصل ها محل طلوع و غروب کمی انحراف دارد. در تابستان حرکت خورشید شمالی تر و در زمستان جنوبی تر از شرق و غرب است. فقط در استوا همیشه خورشید از شرق به غرب حرکت می کند. در نیمکره شمالی سایه اجسام به طرف شمال است. مسیر خورشید می تواند به فصل و بخصوص در مناطق دور از استوا متفاوت باشد.

انواع جهت یابی از روی خورشید

شمال را براساس جهت خورشید پیدا کنید. اگر شما تعیین می کنید که خورشید در شرق است (در اوایل صبح) پس یک ربع در جهت مخالف عقربه های ساعت بچرخید تا شمال را پیدا کنید (به طور مثال اگر روبروی خورشید هستید به سمت چپ بچرخید). اگر خورشید در غرب است پس این چرخش را در جهت عقربه های ساعت انجام دهید. اگر خورشید در جنوب است پس شما در طرف مقابل آن است.

 

جهت یابی با ماه

این روش جهت یابی بسیار دقیق نیست ولی جهت تقریبی را به شما نمایش می دهد. در نیمه اول ماه قمری اپر از بالای هلال تا پایین هلال خطی فرضی بکشید شکل p و در نیمه دوم ماه قمری شکل q ظاهر خواهد شد. اگر قصد دارید با ماه جهت جنوبی را پیدا کنیدیک خط فرضی از دو نوک ماه به سمت زمین رسم کنید، تقاطع این خط با افق جهت جنوب را نشان می دهد.

جهت یابی با ماه

 

روش-جهت-یابی-به-کمک-ماه

نحوه جهت یابی در شب با دو تکه چوب

یک تکه چوب دو فوتی پیدا کنید و آن را در زمین فرو ببرید. تکه چوبی ۹۰۰ سانت تا ۱٫۵ متری پیدا کنید و آن را در زمین فرو کنید. باید چوب ها را طوری در زمین فرو ببرید که ستاره روی خط فرضی مابین دو چوب قرار بگیرد. پنج تا سی دقیقه منتظر بمانید تا ستاره حرکت کند. در واقع ستاره حرکت نمی کند این زمین است که می چرخد. مسیری که ستاره طی می کند به شما کمک می کند نیم کره شمالی را شناسایی کنید.

اگر ستاره به سمت بالا حرکت کرد شما در جهت شرق هستید اما در صورتی که به طرف پایین حرکت کرد شما در جهت غرب هستید و چنانچه به سمت راست حرکت کرد شما در حهت جنوب هستید و در حالتی که به طرف چپ حرکت کرد شما در جهت شمالی هستید.

جهت یابی در شب

آموزش جهت یابی در طبیعت

برای جهت یابی در طبیعت درختان را بررسی کنید. درختان به ندرت متقارن هستند و یک طرف همیشه نسبت به طرف دیگر رشد بیشتری دارد. طرفی که بیشترین نور خورشید را می گیرد معمولا سنگین تر است. در نیمکره شمالی خورشید بیشتر وقت خود را در قسمت جنوبی آسمان می گذراند. در نیمکره جنوبی بخش سنگین تر درخت معمولا به طرف شمال اشاره می کند. در قسمتی از درخت که بیشترین سایه را دارد چمن بیشتری وجود دارد. در نیمکره شمالی این بدان معناست که قسمتی از درخت که چمن یا علف هرز بیشتری دارد در جهت شمال است و در نیمکره جنوبی قسمتی که چمن بیشتری دارد به جنوب اشاره دارد.

آموزش جهت یابی در طبیعتنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.