محتوای درسی

عقرب ها


خلاصه :

برخی از خصوصیات عقرب ها و توضیحات مختصر

  1. عقرب ها عمر طولانی دارند.
  2. عقرب ها موجوداتی باستانی هستند.
  3. عقرب ها بسیار از جان سخت هستند.
  4. عقرب ها در تاریکی میدرخشند.
  5. عقرب ها همه چیز را شکار میکنند.
  6. عقرب ها سمی هستند ولی همه انها خطرناک نیستند.

در مقایسه با دیگر جانوران، بندپایان عمر نسبتاً کوتاهی دارند و بسیاری از حشرات تنها چند هفته یا نهایتاً چند ماه زنده می مانند.

عقرب یا کژدم یکی از گونه های بندپایان است که دارای نیشی در دم خود می باشد و بیشتر در آب و هوای گرم فعال است.

رنگ بیشتر عقرب ها زرد متمایل به قهوه ای، خاکستری، سیاه و قهوه ای است و اندازه کوچکی تا ۱۸ سانتی متر دارند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران