رویدادهای مدرسه

کارگاه آشنایی با دومینو


خلاصه :

نخستین مرحله از مسابقات دومینو (طرح پرواز) انجام شد.

در ادامه فعالیت های طرح پرواز، این بار کارگاه آشنایی با دومینو برگزار گردید.

نفرات برتر به مرحله بعد راه خواهند یافت.

۶ سال پیش
بسيار عالي

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران