محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

اعلام داوطلبی شورای نگهبان

نوبت اول


خلاصه :

اعلام داوطلبی عضویت در شورای نگهبان

بسمه تعالی

دانش آموزانی که داوطلب عضویت در شورای نگهبان حکومت دانش آموزی میزان هستند ، می توانند تا آخر روز سه شنبه 16 مهر ، نام و نام خانوادگی خود را با ذکر پایه و کلاس ، در قالب ذیل بنویسند و در قسمت نظرات همین مطلب قرار دهند.

 

این جانب .................... ، پایه ................. ، کلاس ................. ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

۳ سال پیش
اگه توی شورا باشم نمیتونم توی ریاست جمهوری یا مجلس کاندید بشم ؟!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

෴ˇ) mojtabaˇ) اگه توی شورا باشم نمیتونم توی ریاست جمهوری یا مجلس کاندید بشم ؟!
خیر.
به طور همزمان نمی شود در مجلس یا ریاست جمهوری و شورای نگهبان بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اسم من را بنویس
دانلود نام فایل توضیحات
دانلود فایل 0,3MB pdf

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
کی مسولیت دیگر را اعلام میکنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
به نام خدا
من

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عسگری به نام خدا من
نام و نام خانوادگی و کلاستون رو بنویسید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام
این جانب "امیر احمد بیک محمدی" ، پایه "نهم" ، کلاس "الف" ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
این جانب ارمین قراچورلو ، پایه نهم ، کلاس ب ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام
این جانب امیر مهدی گلرو،پایه نهم،کلاس الف، داوطلب در شورای نگهبان هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام
اقا من نمیتونم در حکومت حضور داشته باشم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
اقا اگه بخواهیم مجلس شرکت کنیم باید همین رو پر کنیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد یاسین صنیعی مقدم ، پایه نهم ، کلاس نهم الف ، داوطلب عضویت در شورای نگهبان هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران