لینک تکالیف ۱۵ مهر ماه | دبیرستان دوره اول


۱۵ مهر ۱۳۹۹ / ۱۶:۰۱:۰۱
۳۵


تکالیف مهر

با سلام؛ فعالیت های آفلاین کلاس هشتم، سه‌شنبه ۹۹/۷/۱۵
علوم و آزمایشگاه
 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37034
 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37031

فارسی
 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37132

مفاهیم
https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37171

خط تحریری
 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37030

ریاضی

https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37293

 
 
 
 نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.