لینک تکالیف ۱۶ مهر ماه | دبیرستان دوره اول


۱۶ مهر ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۴۵
۳۳


تکالیف مهرماه

با سلام؛ فعالیت های آفلاین کلاس نهم، چهار‌شنبه ۹۹/۷/۱۶
فیزیک 🔰 🔰 🔰
📕  https://hedayatmizan.ir/site/content/37127

ریاضی 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37341

کاروفن 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37077
📘  https://hedayatmizan.ir/site/content/37157

مطالعات اجتماعی 🔰 🔰 🔰  
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37074

عربی 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37371
 
زبان آقای جوادی 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37359

زبان آقای چرخچی 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37375

دینی 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37373

مفاهیم 🔰 🔰 🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37374نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.