لینک تکالیف ۱۹ مهر ماه | دبیرستان دوره اول


۱۹ مهر ۱۳۹۹ / ۰۸:۰۱:۳۶
۳۳


تکالیف ۱۹ مهرماه

هفتم

با سلام؛ فعالیت های آفلاین کلاس هفتم، شنبه ۹۹/۷/۱۹
عربی🔰🔰🔰 
📕  https://hedayatmizan.ir/site/content/37463

زبان آقای جوادی🔰🔰🔰 
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37457

زبان آقای چرخچی🔰🔰🔰 
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37465

دینی🔰🔰🔰 
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37439

ریاضی🔰🔰🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37456

کاروفن🔰🔰🔰 
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37447

تاریخ و جغرافی🔰🔰🔰 
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37476

_____________________________________________________________________________

هشتم

با سلام؛ فعالیت های آفلاین کلاس هشتم، شنبه ۹۹/۷/۱۹
کاروفن🔰🔰🔰
📕  https://hedayatmizan.ir/site/content/37279
عربی🔰🔰🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37462

زبان آقای جوادی🔰🔰🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37458

زبان آقای چرخچی🔰🔰🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37466
دینی🔰🔰🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37461

مطالعات اجتماعی🔰🔰🔰
📕 https://hedayatmizan.ir/site/content/37464
 نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.