نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

کلاس های دانش افزایی

کلاس های دانش افزایی دبیرستان دوره اول میزان


۳۰ مهر ۱۳۹۹ / ۱۵:۰۱:۰۸
۱۰۰۷


ثبت نام کلاس های دانش افزایی نیمسال اول سال تحصیلی جاری

برای ثبت نام کلاس های دانش افزایی نیمسال اول سال تحصیلی جاری

به قسمت دوره های مهارتی آموزشی

سایت میزان مراجعه نمایید .

لطفا به تذکرات داده شده و تفاوت های کلاس ها خوب توجه نمایید .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.