لینک تکالیف ۳۰ مهر ماه | دبیرستان دوره اول


۳۰ مهر ۱۳۹۹ / ۰۸:۰۱:۳۰
۳۱


تکالیف مهر ماه ۹۹

با سلام؛ فعالیت های آفلاین کلاس نهم، چهارشنبه ۹۹/۷/۳۰

فیزیک 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37880

ریاضی 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38079
📘  https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38078
📗  https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38076
📙  https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38075

کاروفن 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/37714

مطالعات اجتماعی 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38100

عربی 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38099

زبان آقای جوادی 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38050

زبان آقای چرخچی 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38096

دینی 🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38098

مفاهیم🔰🔰🔰
📕 https://www.hedayatmizan.ir/site/content/38097نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.