رویدادهای مدرسه

محمد جواد شهرابی

لطف کنید و به من رای بدید 😊


خلاصه :

به من رای بدید تا با هم به اهدافمان برسیم😊

به من رای بدید تا با هم مجلس و حکومت خوبی داشته باشیم ☺

تمام اهدافم در این فیلم گفته شده 👇

و انشاءالله عملی خواهد شد

۳ سال پیش
خوبه
:)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
لطف دارید 😊

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
والا اگه این کار های رو که گفتی بکنی بهت رای میدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
تو ریاست جمهوری هم اگه سال بعد کاندید شوی بهت رای میدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

یکبار دیگه حساب کنید.
رئیس جمهور و وزیر دارایی دولت اول و دوم سال پیش ورودی ها و خروجی های خزانه را ثبت کرده اند.
سال پیش مالیات هفته ای 1000 نومان بوده است.
که همه ی آن در هدایای آخر سال مصرف شده است.
بطور مثال هدیه ای که پایان سال هر کدام از دانش آموزان دریافت کردند ، با مبلغی که مالیات داده بودند تقریبا برابری می کند.
از سال پیش ، خزانه حکومت حدود 150000 تومان به مدرسه بدهکار است. در واقع همه ی مالیات ها خرج شده و کم هم آمده است و مدرسه جبران کرده است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خوبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
ببین من همین الان پرشنامرو پر کردم و متاسفانه ندیدم ای مطلب رو ببخشید نشد بهت رای بدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران