محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

اعلام داوطلبی ریاست جمهوری

نوبت اول


خلاصه :

اعلام داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری

آن دسته از دانش آموزانی پایه نهم که داوطلب تصدی پست ریاست جمهوری هستند ، می توانند تا آخر وقت روز یکشنبه 11 آبان ، نام و نام خانوادگی خود را با ذکر پایه و کلاس ، در قالب ذیل بنویسند و در قسمت نظرات همین مطلب قرار دهند.

 

صلاحیت افرادی که ثبت نام می کنند ، توسط شورای نگهبان بررسی می شود و سپس اسامی افراد تایید صلاحیت شده جهت برگزاری انتخابات اعلام می شود.

 

این جانب .................... ، پایه نهم ، کلاس ................. ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

 

۳ سال پیش
اینجانب هادی رضایت پایه هشتم کلاس داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری نیستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
عمو هادی اینجانب هادی رضایت پایه هشتم کلاس داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری نیستم
آقا هادی سلام علیکم. فکر کنم فقط دانش آموزان پایه ی نهم میتونن داوطلب بشن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عمو هادی اینجانب هادی رضایت پایه هشتم کلاس داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری نیستم
اقای هادی رضایت ماشاءالله همیشه اولین کامنت را شما میزاری ولی واقعا دیگه ریاست جمهوری برای نهم ها هستش.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
درسته رضایت فقط دانش آموزان پاییه نهم می تونن داوطلب بشه دوباره بالا رو نگاه کن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
اینجانب ارمین قراچورلو پاییه نهم داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اینجانب علی رمضان زاده پایه هشتم داوطلب ثبت نام ریاست جمهور ی هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
این جانب پارسا طاهری پایه نهم کلاس نهم ب داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اینجانب امیر مهدی راسخی پایه هفنم میخوام داوطلب بشم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
فقط نهمی ها می توانند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام اینجانب محمدیاسین محمدی کلاس نهم الف داوطلب ریاست جمهوری هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمد علی صانع، پایه نهم ، کلاس ب ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
این جانب محمد مهدی عسگری. ، پایه نهم ، کلاس الف ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران