كاروفن هفتم

كلاس هاي آزاد


۲۶ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۸:۴۵:۲۷
۵۳۰


روندكلاسي

در اين كلاس درس با پخش مستندهاي مختلف معرفي شده سپس دانش آموزان از هربخش خلاصه نويسي كرده وبه صورت شفاهي توسط دبير ارزيابي ميشوند
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.