دلنوشت

نظریه ها

ارائه ی زود هنگام من


خلاصه :

درباره ی نظریه ها  از دست ندهید 

تعدادی از نظریه های انیشتنگ و نیوتن . 

 

عکس تحقیق ها در گالری عکس ها ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

 

 

زحمت کشیدید ولی متاسفانه تحقیق را به غلط تهقیق نوشته اید. درست کنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران