خواص ۴ ضلعی ها


۲۷ آبان ۱۳۹۹ / ۱۶:۰۱:۱۴
۱۱۰


نحوه رسم عمود منصف با پرگار هم هست

همان طور که می دانید چهاضلعی ها فراوان هستند و همچنین  مهم ترین آنها عبارت است از:

 

1-مربع

2-مستطیل

3-لوزی

4-متوازی الاضلاع

همه ی چهارضلعی ها دارای چهار ضلع و چهار راس و مجموع زوایا 360 درجه استو دارای دو قطر  و همچنین  چهار زاویه است.

متوازی الاضلاع:به چهار ضلعی گفته می شود که اضلاع آن دو به دو موازی باشند.

خواص متوازی الاضلاع:

1-اضلاع روبرو دو به دو مساویند.

2-زاویه ی روبرو دو به دو مساویندو

3-قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4- زوایای مجاور مکمل اند.

مستطیل:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که دارای زاویه ی قایمه باشد.

خواص مستطیل:

1-اضلاع روبه رو دو به دو مساویند.

2-تمام زوایا قایمه هستند.

3-قطرها همدیگر را نصف می کنند.

4-قطرها با هم برابرند.

5-زوایای مجاور مکمل اند.

6-مستطیل دارای 2 محور تقارن است

لوزی:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که اضلاع آن برابر باشند.

خواص لوزی:

1-تمام اضلاع برابرند.

2-زوایای روبرو دو به دو برابرند.

3-قطرها عمود منصف یکدیگرند.

4-زوایای مجاور مکمل اند.

5-دارای2 محور تقارن است

6-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

مربع:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که تمام اضلاع برابر و زوایای آن قایمه باشند.

خواص مربع:

1-اضلاع با هم برابرند

2-تمام زاویه ها برابر 90 درجه هستند.

3-قطرها عمودمنصف یکدیگرند

4-قطرها با هم برابرند

5-قطرها نیمساز زاویه ها هستند.

6-دارای 4 محور تقارن است

7-زوایای مجاور مکمل اند.

 

رسم کردن عمود منصف یک پاره خط

 

ترسیم های هندسی

برچسب‌های این مطلب:

ریاضی


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.