علوم هفتم

كلاس هاي آزاد


۲۷ بهمن ۱۳۹۵ / ۰۷:۲۴:۲۳
۵۶۲


روند كلاس

دركلاس علوم مفهوم درس با كنفرانس هاي دانش آموزي وپخش مستند دريافت ميگردد و دانش آموزان بانوشتن خلاصه و پلي كپي هاي مختلف به تثبيت درس مي پردازند




برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.