زوایای خارجی در چندضلعی‌ها

زاویه های خارجی

فیلم آموزش زاویه خارجی در چندضلعی‌ها


۰۲ آذر ۱۳۹۹ / ۲۲:۰۸:۲۱
۴۰۷


فیلم آموزش زاویه خارجی در چندضلعی‌ها

زوایای خارجی در چندضلعی‌ها

 

مثالی دیگر:

حاصل جمع هر زاویه‌ی داخلی با زاویه‌ی خارجی متناظرش، مساوی °180 است. در این حالت می‌گوییم هر زاویه «مکمل» زاویه‌ی دیگر می‌باشد.

چندضلعی‌ها

هر شکل دوبعدی در صفحه که از تعدادی خط راست تشکیل شده باشد، چندضلعی نام دارد. مجموع زوایای خارجی یک چندضلعی مساوی °360 می‌باشد؛ به عبارت دیگر با جمع زوایای خارجی، به یک دوران کامل خواهیم رسید. در شکل زیر این مسئله به خوبی نشان داده شده است.

توجه کنید که این قانون تنها برای «چندضلعی‌های ساده» صحت دارد. با کمی تفکر، به شکلی دیگر نیز می‌توان این قانون را اثبات کرد؛ هر خطی جهت حرکت را تغییر می‌دهد تا زمانی که سرانجام به نقطه‌ی ابتدایی بازگردیم (مانند شکل زیر):

برچسب‌های این مطلب:

ریاضی زاویه خارجی

چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.