خواص چهار ضلعی ها


۰۲ آذر ۱۳۹۹ / ۲۲:۳۳:۲۱
۶۸۲


بیایید با خواص چند ضلعی هی آشنا شویم 

همان طور که می دانید چهاضلعی ها فراوان هستند و همچنین مهم ترین آنها عبارت است از: 1-مربع 2-مستطیل 3-لوزی 4-متوازی الاضلاع همه ی چهارضلعی ها دارای چهار ضلع و چهار راس و مجموع زوایا 360 درجه استو دارای دو قطر و همچنین

 

  چهار زاویه است. متوازی الاضلاع:به چهار ضلعی گفته می شود که اضلاع آن دو به دو موازی باشند. خواص متوازی الاضلاع: 1-اضلاع روبرو دو به دو مساویند. 2-زاویه ی روبرو دو به دو مساویندو 3-قطرها همدیگر را نصف می کنند. 4- زوایای مجاور  

مکمل اند. مستطیل:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که دارای زاویه ی قایمه باشد. خواص مستطیل: 1-اضلاع روبه رو دو به دو مساویند. 2-تمام زوایا قایمه هستند. 3-قطرها همدیگر را نصف می کنند. 4-قطرها با هم برابرند. 5-زوایای مجاور مکمل اند.

6-مستطیل دارای 2 محور تقارن است لوزی:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که اضلاع آن برابر باشند. خواص لوزی: 1-تمام اضلاع برابرند. 2-زوایای روبرو دو به دو برابرند. 3-قطرها عمود منصف یکدیگرند. 4-زوایای مجاور مکمل اند. 5-دارای2 محور

 

تقارن است 6-قطرها نیمساز زاویه ها هستند. مربع:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که تمام اضلاع برابر و زوایای آن قایمه باشند. خواص مربع: 1-اضلاع با هم برابرند 2-تمام زاویه ها برابر 90 درجه هستند. 3-قطرها عمودمنصف یکدیگرند 4-قطرها

 

با هم برابرند 5-قطرها نیمساز زاویه ها هستند. 6-دارای 4 محور تقارن است 7-زوایای مجاور مکمل اند.

 
نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.