۲۲بهمن

عضو گیری گروه۲۲بهمن


۰۷ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۸:۰۱:۰۱
۹۰
۵۱


۲۲بهمن

smileyکسانی که می خواهند در گروه 22بهمن من عضو شوند یک کامنت لبیک یا خامنه ای برای من بگذارند smiley

laughنکته: کسانی که برای نقویان کامنت گذاشتند لازم نیست برای من هم بگذارندlaugh

yesنکته: برای عضو شدن لازم نیست پوستر و... داشته باشندyes

smileyheartفقط چهارم وپنجم و ششمheartsmiley

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.