هواپيماي جديد

ايرباس A۳۳۰

َIran Air - A۳۳۰


۳۰ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۲:۰۵:۴۵
۵۰۱


جديدترين تصوير از اولين ايرباس٣٣٠ #هما كه تا ۵ اسفند وارد ايران خواهد شد

جديدترين تصوير از اولين ايرباس٣٣٠ #هما كه تا 5 اسفند وارد ايران خواهد شد
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.