معرفی

معرفی کتاب

معرفی کتاب تاریخ انبیا

#وزارت ارتباطات


خلاصه :

سلام. قرار در این مطلب یک کتاب به اسم خلاصه تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم الانبیا (ص) معرفی شود. پس با ما همراه باشید. #وزارت ارتباطات

معرفی کتاب خلاصه تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم الانبیا (ص)

قطعا مطالعه زندگانی فردی و اجتماعی مردان بزرگ تاریخ از جمله رهبران آسمانی می تواند بهترین الگوی عمل برای همه انسان ها باشد، جالب اینست که روش خود انبیاء در راه هدایت پیروان خود بیان زندگانی و نکات آموزنده ی پیامبران پیش از خود بوده است و همچنین خداوند خالق بی همتا در قرآن مجید بارها به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، زندگانی پیامبران قبل را یادآور شده است.

در این مجموعه سعی شده به نکات اساسی زندگانی پیامبران اشاره نموده و از ذکر جزئیات و یا مطالب تاریخی محض که جنبه اختلافی هم داشته جز چند درصد مورد پرهیز گردد.

فهرست مطالب

حضرت آدم (ع)
حضرت شیث (ع)
حضرت ادریس (ع)
حضرت نوج (ع)
حضرت هود (ع)
حضرت صالح (ع)
حضرت ابراهیم (ع) و فرزندانش اسحاق (ع) و اسماعیل (ع)
حضرت ایوب (ع)
حضرت یعقوب (ع)
حضرت یوسف (ع)
حضرت موسی (ع) و برادرش هارون (ع)
انبیاء بنی اسرائیل پس از موسی (ع)
یوشع بن نون، کالب بن یوفنا، حزقیل، الیاس، الیسع، ذوالکفل
حضرت داوود (ع)
حضرت سلیمان (ع)
حضرت یونس (ع)
حضرت زکریا (ع)
حضرت یحیی (ع)
حضرت عیسی (ع) و اشاره ای به فضایل حضرت مریم (س)
حضرت محمد (ص)

راه دانلود رایگان:https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%B5/book/14770


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران