قانون مجازات اسلامی

فصل اول ـ تعاریف


۲۹ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۱:۰۱:۲۴
۹۶


ماده ۱- قانون مجازات اسلامی 

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.