مقالات

امیدوارم لذت ببرید😊

عبرت های بنی اسرائیل

استاد رائفی پور


خلاصه :

عبرت های بنی اسرائیل 

اگر خواستید خودتان این داستان را بخوانید سوره مائده در قران این داستان گفته شده 

۳ سال پیش
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
زیبا و تفکربرانگیز.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران