مقالات

یاقوت


خلاصه :

تشکیل یاقوت و ارزش بندی آن 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران