۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۱:۵۷
۰
۱

 روزنه‌ای در سطح زمین است که در زمان فعالیت، سنگ‌های گداخته به بیرون پرت می‌کند، بسیار داغ است، بوی بدی دارد و خاکستری و گازهای درون زمین، از آن به بیرون فوران می‌کنند. فعالیت آتشفشانی با برون افکنی سنگ‌های مذاب، با گذشت زمان، باعث پیدایش کوه‌های آتشفشانی بر سطح زمین شده‌ است. آتشفشان‌ها معمولاً در نقاطی یافت می‌شوند که صفحه‌های سخت پوسته زمین ساخت، همگرایی یا واگرایی دارند. هر آتشفشان سه قسمت اصلی دارد:

1.دهانه، قله اتشفشان است.

2.اتاقک مواد مذاب و داغ اتشفشان:محلی که مواد مذاب قبل از فوران در انجا جمع می شوند.

3.مجرای مرکزی:محل اتصال اتاقک به دهان اتشفشان.

درون زمین، تودهٔ سنگ‌های آذرین با حرارت بسیار زیاد (حدود ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و بیشتر) وجود دارد که ماگما (تفتال) نامیده می‌شود. ماگما، با رسیدن به سطح زمین، سرد و جامد شده و گدازه نامیده می‌شود که این فرایند باعث تشکیل آتشفشان می‌شود. در ماگما و گدازه، حباب‌های گاز وجود دارد که در زمان فوران باعث انفجار می‌شود.

بروز آتشفشان، تأثیراتی به همراه دارد (که دراز مدت یا کوتاه مدت هستند).

یکی از آن‌ها، تغییر اب و هوا است. فوران آتشفشان می‌تواند باعث بارش برف و ایجاد رعد و برق شود. آتشفشانها می‌توانند تأثیراتی درازمدت در وضعیت آب و هوا ایجاد کنند. از طرفی، گدازه‌هایی که سریع حرکت می‌کنند، می‌توانند باعث مرگ انسان‌ها شوند؛ چون خاکستر حاصل از بروز آتشفشان، تفس را دشوار می‌کند.

بزرگترین آتشفشان کره زمین، ماونا لوا نام دارد که بخشی از جزایر هاوایی را تشکیل می‌دهد. محیط قاعده مخروط این آتشفشان ۶۰۰ کیلومتر] و قله آن نسبت به کف اقیانوس ارام که آن را احاطه کرده‌است ۱۰ کیلومتر ارتفاع دارد. این آتشفشان، همراه با سایر قسمت‌های جزایر هاوایی، نشان‌دهندهٔ موادی هستند که به وسیله فوران‌هایی که از یک میلیون سال پیش تاکنون ادامه داشته‌اند، شکل گرفته‌اند.

گونه‌های آتشفشان‌ ها

 1. آتشفشان‌های نقطه‌ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می‌آید (آتشفشان نوع مرکزی).
 2. آتشفشان‌های شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می‌گیرد.

  انواع آتشفشان‌های نقطه‌ای عبارتند از:
 3. آتشفشان‌های نوع هاوایی یا سپری
 4. آتشفشان‌های نوع استرومبولی
 5. آتشفشان‌های پرکابی
 6. آتشفشان‌های نوع پله
 7. آتشفشان‌های نوع ولکانو

  انواع آتشفشان‌های شکافی یا خطی عبارت اند از:
 8. فوران‌های خطی غیر انفجاری
 9. فوران‌های خطی انفجاری

برچسب‌های این مطلب:

اتشفشان


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.