مقالات

معرفی

مغالطه و مغلطه

مغالطه و مغلطه چی هستند؟


خلاصه :

در این مطلب با مغالطه و مغلطه آشنا می شوید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مغالطه:

وقتی در مورد مطلبی استدلالی داریم همیشه سعی می کنیم تا دلیل درستی برای آن مطلب بیاوریم.ولی در بعضی مواقع چون نمی توانیم دلیل درستی بیاوریم دلیل های غلط می آوریم. و در صورتی که در یک استدلال دلیل غلط باشد و نتوان از آن نتیجه گرفت آن استدلال را مغالطه می نامیم.

مغلطه:

مغلطه دیگران را به اشتباه انداختن و به اشتباه افتادن است.

حتما تا کنون جمله هایی مثل:(مغلطه نکن آقا)را شنیده اید این بدان معناست دیگران را به اشتباه نینداز آقا.

و در نتیجه مغلطه شامل کسانی می شود که دیگران را فریب و یا به اشتباه بیندازند.

و این که کلمه مغلطه بر گرفته از کلمه مغالطه است.

۶ سال پیش
خوبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
آقای میری خوبه
ممنون از نظر شما

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران