امکان تعیین دقیق قبله بر اساس تابش خورشید در ظهر ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰


۰۶ تیر ۱۴۰۰ / ۱۱:۴۰:۳۸
۲۳۳۸


قبله یابی دقیق هر نقطه

مسلمانان در هر نقطه از کره زمین 2 روز در سال بدون نیاز به فرمولهای ریاضی و یا پیچیدگیهای خاص محاسباتی، می توانند جهت دقیق قبله را به راحتی تعیین کنند.

مکّه مکرمه ، که قبله مسلمانان در آن واقع است ، در طول جغرافیایی 39 درجه و 49 دقیقه ( شرقی ) وعرض جغرافیایی 21 درجه و 26 دقیقه ( شمالی ) قرار دارد ، در روزهای 7 خرداد و 25 تیر امسال ، میل خورشید ( فاصله مرکز خورشید تا استوای سماوی ) با عرض جغرافیایی مکّه مکرمه برابر می شود وبه عبارت دیگر ، هنگام ظهر شرعی ( اذان ظهر ) ، خورشید درست در سمت الرأس مکّه قرار می گیرد ؛ در نتیجه شاخص در مکّه سایه نخواهد داشت ولذا در هر مکانی که قرار داشته باشید ، خلاف سایه شما، سمت صحیح قبله را نشان می دهد . برای آن که این عمل به دقت انجام پذیرد ، می توانید از یک وسیله عمود بر زمین ( نخ یا میله ) استفاده کنید وخلاف جهت سایه آن را در این دو روز از سال در هنگام اذان ظهر مکه ( 7 خرداد ساعت13 و 48 دقیقه و25 تیرساعت 13 و 57 دقیقه  به وقت رسمی ایران) مشخص کنید

 

 .
 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.