لی خمسه اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه


۲۱ تیر ۱۴۰۰ / ۱۸:۰۹:۰۱
۳۹۵۳


لی خمسه اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه 

لي خمسة

 أطفي بهم 

حر الجحيم الحاطمة

المصطفي و المرتضي و ابناهماو الفاطمة

  

حب نبی و آل او شد باعث ایمان من

نام همه آل عبا خورده گره بر جان من

لی خمسة

اطفی بهم

حر الجحیم الحاطمة

المصطفی و المرتضی و ابنا هما و الفاطمة

   

افتد به هر جا سایه ی لطف خداروی سرم

نام حسن نام حسین تا بر لب خود میبرم

لی خمسة

اطفی بهم

حر الجحیم الحاطمة

المصطفی و المرتضی و ابنا هما و الفاطمة

  

با آل عترت بوده ام از روز اول آشنا

بردم به لب از کودکی نام علی ی مرتضی

لی خمسة

اطفی بهم

حر الجحیم الحاطمة

المصطفی و المرتضی و ابنا هما و الفاطمة

  

روزی که بیند هر کسی هر دیده ای دریا شده

من غم ندارم در دلم چون مادرم زهرا شده

بر آسمانها و زمین بر کوه و بر صحرا قسم

سر بر ندارم از ره آل کسا تا زنده ام

لی خمسة

اطفی بهم

حر الجحیم الحاطمة

المصطفی و المرتضی و ابنا هما و الفاطمة

   

لی خمسة

اطفی بهم

حر الجحیم الحاطمة

المصطفی و المرتضی و ابنا هما و الفاطمة

برچسب‌های این مطلب:

اهل بیت (ع)

چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.