بسم رب الحیدر (ع)

دستگاه دفاعی بدن | قسمت هفتم

علوم تجربی


۲۴ تیر ۱۴۰۰ / ۲۱:۵۲:۰۷
۶۱۷


دستگاه دفاعی بدن  | قسمت هفتم   | علوم تجربی | سریال شگفتی های خداوند

دستگاه دفاعی بدن  | قسمت هفتم   | علوم تجربی | سریال شگفتی های خداوند

سریال شگفتی های خداوند یک سریال علمی و بدن انسان است .
و حدود 13 الی 14 قسمت است .


💠 یاعلی 💠


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.