مقالات

بحر طویل


خلاصه :

شعر فوق العاده ای درباره امت اسلامی و مبارزه با استکبار

بسم الله الرحمن الرحیم

این باور یک "ملت صبار شکور" است:

در این بزم، که نور از پی نور است، جهان منتظر صبح ظهور است. در این معرکهء فتنه و آماج بلایا، کسی محو تماشای خوش عهدی ست که او جان جهان، صاحب این عصر و زمان، حضرت مهدی ست. و این وعده فتح است... هشیار، که ای منتظران چند قدم مانده به دیدار.... به دیدار همان یار که او منتقم مادر ما، حضرت زهرای بتول است، و از نسل رسول است. رسولی که وجودش همه میثاق رسولان الهی ست، و محدوده پیغمبری اش لایتناهی ست. رسولی که به هنگامه، دو صد شعر حماسی ست، و اسلام در اندیشه او "دینِ سیاسی" ست، رسولی که به فرمودهء او عترت و قرآن، ثقلینی ست که هرکس که به آن دو متمسّک شود از بند ضلالت شود آزاد ... و قرآن چه کلامی ست ... که نور است و هدایتگرِ هر عرصه و میدان حضور ست. چه نوری ست ... همان نور که آیاتِ محقق شدن بندگی ماست. و سبکی ست که در زندگی ماست. و هر عرصه آن محور رزمندگی ماست.

والعصر... چه زیباست که در عصر ظهوریم و در این معرکه، چون حضرت ایوب (که مامور به صبر است) با صبر به پیکار شیاطین زمان سینه درانیم و بدانیم که ما سنبل صبریم. بدانیم که ما هیچ زمان تکیه نکردیم به جایی که خدا امر نکرده است و یقین، چشم به بیگانه نداریم.

والعصر... و سوگند به عهدی که در این عصرِ پر از حادثه و فتنه به آن پشت نکردیم. صد شکر که یک اسوه چنان حضرت ایوب (که مکتوب در آیات الهی ست) در این عصر هویداست. او بود که با قدرت ایمان و دعا، تاخت به هر حادثه و فتنه ای از جانب شیطان و نشان داد که ایمان، چه سلاحی ست... که در معرکه، برنده تر از تیغ و اثر بخش تر از فتنهء خصم است. و ایمان سبب جوشش و جریان شفابخش و زلالی است که جمهوری اسلامی ما را  پس از این غربت و تلخی و پس از این همه مظلومیت و طرد شدن در دل سختی، بر مسند سرداری توحید نشاند. و آنگاه پس از آمدن ‌نصرت حق، فتح خدایی، این امت یک پارچه مستضعف و محرومِ جهان را، بر مصدر اجرایی احکام الهی بکشاند.

هلا امت بیدار! بپاخیز، رجز خوان و به لب نغمه تکبیر بگو تا همهء خلق بدانند که این غرش شیری ست که بی واهمه آماده یورش به دل گله گرگ است...

و هنگام هزیمت شدن لشکر شیطان بزرگ است.

هادی ماهی ­کار

 


پیارسال
زیبا بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران