محتوای درسی

اطلاعیه حکومتی

تایید صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس

شورای نگهبان


خلاصه :

بررسی صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی

به اطلاع هم میزانی های گرامی می رساند که شورای نگهبان در جلسه ای صلاحیت داوطلبین را مورد بررسی قرار داد. از بین افرادی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده بودند ، افراد بالا تایید صلاحیت شدند.

لازم به ذکر است این افراد می توانند از ابتدای روز چهارشنبه تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کنند.

تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ، حد اکثر تا پایان روز شنبه مجاز می باشد.

پیارسال
ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
با تشکر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

به من رای بدهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

کجا باید تبلیغ کنیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

منتظر رای گیری هستیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام لطفا به من رای بدید

حرف = عمل

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران