محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

اعلام داوطلبی ریاست جمهوری

نوبت اول


خلاصه :

اعلام داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری

آن دسته از دانش آموزانی پایه نهم که داوطلب تصدی پست ریاست جمهوری هستند ، می توانند تا آخر وقت روز یکشنبه 2 آبان ، نام و نام خانوادگی خود را با ذکر پایه و کلاس ، در قالب ذیل بنویسند و در قسمت نظرات همین مطلب قرار دهند.

 

صلاحیت افرادی که ثبت نام می کنند ، توسط شورای نگهبان بررسی می شود و سپس اسامی افراد تایید صلاحیت شده جهت برگزاری انتخابات اعلام می شود.

 

این جانب .................... ، پایه نهم ، کلاس ................. ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

 

پارسال
این جانب امیر حسین غریبی پایه نهم کلاس الف داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
این جانب محمد حسین نوری ، پایه نهم ، کلاس ب ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
این جانب هادی رضایت ، پایه نهم ، کلاس حضوری (الف) ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب علیرضا حبیبی پایه نهم کلاس الف داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب محمدرضا سعدی، پایه نهم ، کلاس الف ، داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این جانب علیرضا تقی لو پایه نهم کلاس الف داوطلب ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری هستم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران