محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوبت اول


خلاصه :

نتایج شانزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی میزان

انتخابات مجلس شورای اسلامی نوبت اول سال تحصیلی 1401-1400 ، در روز دوشنبه مورخ 1400/8/3 در صحت و سلامت کامل و با مشارکت حداکثری هم میزانی های محترم برگزار شد و از بین داوطلبینی که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بودند ، از هر پایه 6 نفر به شرح ذیل حائز بیشترین آرا شدند و به مجلس شورای اسلامی میزان راه پیدا کردند.

پایه هفتم ، آقایان :

              امیر همایون سودمند.

              سید سجاد رحیمی.

              امیر مهدی اعطایی.

              ایلیا دولتی.

              محمد مهدی مقصود همدان.

              محمد یاسین نظری.

 

پایه هشتم ، آقایان :

              علی رضا حیدری.

              محمد وجهی.

              سید مصطفی شجاعت الحسینی.

              امیر حسین رحیمی.

              احسان نوحی طهرانی.

              امیر مهدی راسخی نجفی.

 

پایه نهم ، آقایان :

              امیر حسین غریبی.

              امیر حسین دهقانی.

              امیر عباس رهبر.

              حسین صفی یاری.

              روح ا... صمدی.

              سید جواد مقدسی.

 

امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این دوره هم مانند نمایندگان ادوار گذشته بتوانند به وظایف نمایندگی خود به درستی عمل کنند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
ممنوننننننننن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

هوراااااااا من شدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

به به منو مقصود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من و دولتی و مقصود و نظری چه شود چه شود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام
منو یادت رفت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
امیرمهدی اعطایی سلام منو یادت رفت
یادمون نرفت اما تو تو گروه ما نیستی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

غریبی و رهبر بسیار تبریک

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نوکر صاحب الزمان غریبی و رهبر بسیار تبریک
چرا فقط این دو تا
باید بنویسی:
امیر حسین غریبی و امیر حسین دهقانی و امیر عباس رهبر و حسین صفی یاری و روح ا... صمدی و سید جواد مقدسی و مخصوصا آقای صمدی بسیار تبریک
تبعیض قائل نشو برادر من😂🤲

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

وبقیه دوستان

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
عالی به خاطر رای من بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

M E Davoodi عالی به خاطر رای من بود
تو سه تا بیشتر رای نداری ۴۰ نفر دیگه هم بودن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران