محتوای درسی

حکومت دانش آموزی میزان

هجدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

اطلاعیه حکومتی


خلاصه :

هجدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حکومت دانش آموزی میزان

به اطلاع هم میزانی های محترم می رساند که هجدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، روز یکشنبه مورخ 1400/8/9 در سایت مدرسه برگزار خواهد شد.


enlightened دانش آموزان غیر حضوری برای شرکت در انتخابات از ساعت 7 صبح تا 16 بعد از ظهر فرصت دارید.

enlightened انتخابات بصورت مدرسه ای می باشد دانش آموزان هر سه پایه می توانند به داوطلبین رای دهند.

enlightened برای ثبت رای خود در سیستم ، وارد صفحه خودتان و سپس قسمت پرسشنامه های من بشوید.

enlightened خود داوطلبین هم می توانند در انتخابات شرکت کنند.

enlightened هر شخص می تواند به 1 داوطلب رای دهد.

پیارسال
دیده شد ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام بر شما جناب داداگستر نیا دیده شد عالی ممنونم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران