محتوای درسی

اطلاعیه حکومتی

نمونه تبلیغات انتخابات ادوار گذشته ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری


خلاصه :

نمونه تبلیغات داوطلبین ریاست جمهوری

در هر سال تحصیلی حکومت دانش آموزی میزان با مشارکت دانش آموزان در دبیرستان دوره اول تشکیل می گردد. مهم ترین انتخابات هر دوره ، انتخابات ریاست جمهوری است که بعد از بررسی صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ، بین داوطلبین تایید صلاحیت شده برگزار می شود و همه ی دانش آموزان از پایه های هفتم و هشتم و نهم می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

لازم به ذکر است فقط دانش آموزان پایه نهم که تجربه بیشتری در مسئولیت های حکومتی دارند می توانند داوطلب تصدی پست ریاست جمهوری شوند و بقیه دانش آموزان هفتم و هشتم و نهم به واسطه ی تبلیغاتی که ستاد های انتخاباتی داوطلبین انجام می دهند ، یک داوطلب را انتخاب می کنند و در روز رای گیری به آن شخص رای می دهند.

در تصاویر زیر نمونه هایی از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال های گذشته را مشاهده می کنید.

پارسال
دیده شد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
سلام عالییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسیار عالی و با دقت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران