اُلگوهای دوست داشتنی...!


۳۰ آبان ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱:۱۹
۷۵


مدرسه دخترانه میزان

در این دوماهی که از سال تحصیلی می‌گذرد، برای آموزش مبحث الگو از روش های مختلف بازی ریاضی بهره برده ایم... !
از قبیل الگو با قاشق و چنگال، چینه و چوب خط، نخود و لوبیا، اشکال هندسی رنگی و... !

حال، پس از دو ماه، برای ارزیابی عزیزان، کاربرگ شاد و رنگی را طراحی کردیم. 

در راستای اصل یادگیری اکتشافی، الگو را دراختیار دختران میزانی قرار دادیم.
عزیزانمان پس از دور بری اشکال ( تقویت مهارت دست ورزی)، با تکیه بر هوش و توانایی خود الگو را کامل کردند.

 

(پایه اول)چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.