مقالات

برتری

ارزش انسان

کلاس تفکر


خلاصه :

انسان موجودی برتر بر...

برتری انسان با موجودات دیگر:

می توان طبق آیه 70 سوره اسرا گفت انسان بر دیگر موجودات برتر است.

عوامل برتری انسان:

 عقیده ما آنچه از مجموع آیات و روایات درباره خلقت انسان استفاده می‌شود برتری و شرافت انسان بر تمام موجودات زمینی و آسمانی است. این به جهت ویژگی‌های است که انسان از آنها برخوردار است که در زیر اشاره‌ای به آن خواهیم داشت:

دارنده روح

اوّلین ویژگی و شاخصه انسان، برخورداری وی از روح است و این ویژگی مختص انسان است :
"چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم... 

سجده ملائکه بر انسان

به سجده افتادن ملائکه در برابر انسان:
"و... هنگامی‌ را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده می‌کردند، جز... ". 

جانشینی خدا

خلافت و جانشینی خدا در روی زمین از دیگر ویژگی‌هایی است که انسان را از سایر موجودات هستی اعم از ملائکه، جن و... ممتاز می‌کند:
"بیاد آر آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین جانشین قرار خواهم داد... ".

ارزش انسان ها با یکدیگر

انسان ها ارزش و مقام یکسان ندارند وهمه افراد هم کارایی های متفاوت دارند. ارزش هر فرد به خود آن فرد بستگی دارد.

و طبق سخن پیامبر(ص) همه افراد با توجه به تقوا خود با یگدیگر متفاوت است.

سخن پیامبر(ص)

۶ سال پیش
احسنت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
آفرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

افرين خوب بود استفاده كرديم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران