یک داستان از نگاه های مختلف📝


۲۲ آذر ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱:۵۶
۳۰۵


مدرسه دخترانه میزان

در کلاس فارسی برای شروع درس ۴ کتاب، متن درس را نوشته و به نوار جمله هایی تقسیم کردیم.

دانش آموزان به گروه های دو نفره تقیسم شدند، نوارجمله های نا مرتب در اختیارشان قرار گرفت و باید هر گروه با نوار جمله ها داستان درست می کردند.

هر گروه، داستان های متفاوتی درست کردند و داستان های خود را خواندند.

و در آخر، با مراجعه به کتاب از روی متن درس ۴ خواندیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.