آموزش

یک روز در پیش دبستان دخترانه


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

🖍️امروز بعد از صبحانه کاربرگ «پاهای من کو؟» را انجام دادیم اول به حیوانات کمک کردیم تا پاهایشان را پیدا کنند سپس رنگ آمیزی کردیم و بعد قیچی کردیم و برای هر حیوان و پاهایش یک چوب بستنی چسباندیم، قرار است آخر هفته با حیوانات یک نمایش اجرا کنیم و به دوستانمان کارهای خوبی مثل مهربانی کردن یا خوشحال کردن دیگران را یاد بدهیم و سپس فیلمش را برای خانم معلم بفرستیم.

🍎در زنگ خوراکی، بعد از نظر سنجی کتاب «آب بازی در ساحل» را انتخاب کردیم و خانم معلم برایمان کتاب را خواند بعد از خوردن خوراکی روز اسباب بازی شروع شد.🤩

🚙یکی از دخترانمان کاردستی خیابان همراه خود آورده بود و با خیابان و ماشین های کلاس بازی کردیم.

و در ادامه روز اسباب بازی،در دفترهایمان نقاشی کشیدیم.

در آخرین روز هفته که مدرسه بودیم روز نظافت هم هست.به نوبت کمد هایمان را نظافت کردیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۴۶۵ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۱ ۴۹۷ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۰۶ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۶۰۶ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۱۱ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۷۱۴ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران