بدون مجموعه

وقتی می گوییم شاه از چی حرف می زنیم

دوران افول یا صعود ایران؟


خلاصه :

از محبوبیت از عزت از استقلال

بسم الله

توضیح خاصی لازم نیست

.........................................................................

بهتره برای اینکه اسنادی از تاریخ را بدانید به این ویدیو ها توجه کنید.

 

#تبیین ـ تفکر ـ صحیح

پیارسال
🙏🌹

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
زیبا بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران