آموزش

ارزش انسان

به چیست؟


خلاصه :

در این مطلب با ارزش های انسان آشنا می شوید. تمامی این مطلب از عقیده خودم است.

بسم الله الرحمن الرحیم 

ارزش های انسان:

به نظر من ارزش هر کس به دست خودش تایین می شود.

یعنی ما انسان ها طبق گفته خود خدا در زمانی که متولد می شویم اشرف مخلوقات هستیم و از آن به بعد امتحان بزرگ اهی شروع می شود که ما با هر عمل نیک ارزش خود را بالا تر می بریم و با هر عمل ناپسند ارزش خود را پایین می بریم.

در نتیجه ارزش هر انسان دست خودش است.

 و در آخر طبق گفته حاجاقا رفعت در نماز خانه هر انسان بر اساس اعمالش می تواند ارزش خود را از موجودات دیگر حتی فرشتگان هم بالا ببرد و می تواند با اعمال بدش ارزش خودش را کم تر از شیطان هم ب آخر.

۶ سال پیش
منتظر نظرات ارجمند شما هستیم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
آفرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
آقای میری آفرین
ممنون از شما آقای میری

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران