آموزش

🍦 بستنی ضربی🍦


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

 🍦✖️🍦✖️🍦✖️🍦
یادگیری مبحث ضرب همیشه باید با تکرار و تمرین و البته خلاقیت همراه باشد.
در پایه سوم دبستان دخترانه میزان هم برای یادگیری ضرب،دخترانمان از کاردستی بستنی ضربی  استفاده کردند و هر کدام بستنی های رنگارنگی را تهیه کردند.

خانم محدثه انصاری هم از این کاردستی،کلیپی تهیه کردند.

🍦✖️🍦✖️🍦✖️🍦

من که در پاییهی سوم پسرانه هستم با ضرب کمی مشکل دارم این روش بسیار خوب هستا بتوانیم ضرب را حفظ کنیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۶۳ ۱
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۳۷۷ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۱ ۴۰۳ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۲۴ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۲۱ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۳۹ ۰
نویسنده: نیلوفر همتی نژاد فراهانی نیلوفر همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران