مقالات

تحقیق میدانی پایه هشتم

تحقیق میدانی

تحقیق بهداشت دبیرستان یک


خلاصه :

[ به نام خدا ] سلام علیکم . به امید خدا قرار است تحقیقی در مورد دبیرستان یک هدایت میزان شود.  

بنده طاها کلانتری هستم و محقق این تحقیق بنده بسیار متشکر می شوم در این تحقیق که به صورت یک نظرسنجی می باشد شرکت کنید که وقت بسیار نا

چیزی از شما می گیرد .

موضوع : بهداشت دبیرستان یک هدایت میزان 

استاد راهنما : استاد ملایی

مخاطب : پایه های : هفتم _ هشتم _ نهم

محقق : طاها کلانتری / پایه هشتم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

شرکت کردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
شرکت کردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
شرکت کردم قبلا اما یادم رفته بود پیامو ارسال کنم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران