مقالات

۱۴۰۱٫۲٫۳

بوت کردن فلش

و دور زدن محدودیت های ویندوز ۱۱


خلاصه :

نحوه بوت کردن فلش...

و دور زدن محدودیت های ویندوز 11

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۰۰۷ ۳
نویسنده: روح الله صمدی (دهم) روح الله صمدی (دهم)
۳ ۸۲۲ ۵
نویسنده: امیرعباس رهبرمدامی (دهم) امیرعباس رهبرمدامی (دهم)
۲ ۱۰۳۲ ۵
نویسنده: غلامی (دهم) غلامی (دهم)
۳ ۱۴۷۶ ۳
نویسنده: Parsa Taheri (یازدهم) Parsa Taheri (یازدهم)

پسران

دختران