آموزش

🚗طراحی جدول آلودگی هوا🚗


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

امروز خانم جعفرخانی،دانش آموز خلاق پایه دوم دبستان دخترانه میزان،درس ۹ کتاب علوم را ارائه دادند اما با فعالیتی متفاوت...🤩

ایشان جدولی را تهیه کردند که باید همراه دوستانشان به صورت گروهی حل می کردند.

یک ظرف قوطی های عدد و بسته های حروف پاسخ های جدول از وسایل این فعالیت بودند.

توضیحات خانم جعفرخانی درباره این فعالیت که با خلاقیت خودشان طراحی کرده بودند را بشنوید...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۵ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۴ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۳۷ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۴۱ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۶۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران